Súhlas so zasielaním obchodných ponúk

 

Podmienky zasielania obchodných a marketingových ponúk internetového obchodu (e-shopu): www.kozmetikaeden.sk    
 

Zaškrtnutím tlačítka "Potvrdzujem súhlas so zasielaním noviniek a akčných ponúk" súhlasím, aby mi firma:

Obchodné meno: Zuzana Luciaková
IČO: 54531811
so sídlom: Na hôrke 1778/26, 96001 Zvolen

(ďalej len "Predávajúci"), prostredníctvom elektronických prostriedkov zasielala obchodné oznámenia, v zmysle Zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Za účelom zasielania obchodných oznámení v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. a to konkrétne e-mailovej adresy udeľujem Predávajúcemu tento súhlas dobrovoľne zaškrtnutím tlačítka "Potvrdzujem súhlas so zasielaním noviniek a akčných ponúk" (v časti Registrácia alebo pri vytváraní objednávky). Tento súhlas udeľujem ako plne svojprávna fyzická osoba, alebo právnická osoba, prípadne podnikajúca fyzická osoba a osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 16 rokov.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení (marketingových ponúk) na tento účel udeľujem dobrovoľne, a to na obdobie do odvolania môjho súhlasu, najdlhšie však na dobu 5 rokov.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne ani žiadnym spôsobom nesprístupní získané osobné údaje (e-mailovú adresu) na základe tohto súhlasu tretej osobe bez môjho súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané automatizovane a v elektronickej podobe. Beriem na vedomie, že predávajúci je správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z. z.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení možno kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho, e-mail: info@kozmetikaeden.sk, alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: Zuzana Luciaková, Na hôrke 1778/26, 96001 Zvolen. Beriem na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho z tohto súhlasu.


Beriem na vedomie, že mám právo:
  • požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a Predávajúci je povinný mi ju poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;
  • požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak zistím alebo sa domnievam, že predávajúci vykonáva spracovanie mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania;
  • so svojími oprávnenými žiadosťami sa obracať na Predávajúceho, a ak im Predávajúci nevyhovie tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môžem obrátiť aj priamo;
  • žiadať Predávajúceho o aktualizáciu svojich osobných údajov;
  • na zabudnutia, potom čo súhlas bol odvolaný, ako aj právo na obmedzenie, opravu a prístup;
  • žiadať Predávajúceho o výmaz svojich osobných údajov a odvolanie súhlasu so zasielaním obchodných a marketingových ponúk.

Predávajúceho alebo jeho poverenca pre ochranu osobných údajov (marketingových ponúk) možno v súvislosti s vyššie uvedeným kontaktovať:
na adrese:Zuzana Luciaková, Na hôrke 1778/26, 96001 Zvolen
e-mail: info@kozmetikaeden.sk
telefón: 0950 887 458
Nákupný košík

Košík je prázdny

Prihlásiť
Facebook
Posledný navštívený tovar
  • Doposiaľ ste žiadny tovar nenavštívili.
Mena
©