Podmienky ochrany osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov internetového obchodu (e-shopu): www.kozmetikaeden.sk
 

I.
  
Základné ustanovenia
 

1.Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:
firma: Lukáš Mikulenka
IČO: 50709852
so sídlom: Hurbanova 1565/25, 91101 Trenčín (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2.Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Hurbanova 1565/25, 91101 Trenčín
email: info@kozmetikaeden.sk
telefón: 0950 887 458

3.Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II.
 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 

1.Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.
 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 

1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

2.Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, ako sú: (meno, priezvisko, firemné údaje, kontaktné údaje, dodacia adresa, email, telefonné číslo). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa naplniť.

3.Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takýmto spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas zaškrtntutím tlačítka „Potvrdzujem súhlas so spracovaním osobných údajov“.

 

IV.
  
Doba uchovávania osobných údajov
 

1.Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).


2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia a prevádzkovatelia)
 

1.Príjemcovia osobných údajov sú osoby alebo firmy

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu spoločnosť (nody.cz) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • NORMSERVIS s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C. 39974 se sídlem: Hamry nad Sázavou 460, Žďár nad Sázavou, 591 01 Česká republika, IČ: 26249324, DIČ: CZ26249324
 • Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava IČO: 48136999 DIČ: 2120099014
 • 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44, Tvrdošín, IČO: 46598863, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 57023/L
 • Naureus s.r.o., I. Houdeka 1941/47, 034 01, Ružomberok, IČO: 47200634, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59378/L

2.Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.
Vaše práva
 

1.Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.


2.Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.
 Podmienky zabezpečenia osobných údajov 
 
1.Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 
VIII.
 Záverečné ustanovenia
 
1.Registráciou na stránke alebo odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára „Potvrdzujem súhlas so spracovaním osobných údajov“. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.   Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 14.08.2023.
Spinner
Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohly ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.